Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Struktur Pimpinan Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah Periode 2022-2027

Struktur Pimpinan Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah Periode 2022-2027


Dilansir dari Suaramuhammadiyah-Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam melaksanakan keputusan Muktamar ke-48 perlu mengangkat Anggota Pimpinan Majelis/Lembaga/Biro untuk menyelenggarakan program, kegiatan, amal usaha, dan membantu bidang-bidang tertentu yang bersifat pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuannya.

Melalui Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 148/KEP/1.0/D/2023 memutuskan Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal (Majelis Dikdasmen PNF) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2022-2027.

ANGGOTA PIMPINAN

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (MAJELIS DIKDASMEN PNF)

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

MASA JABATAN 2022-2027


Dewan Pakar


Prof. H. Zamroni, M.Sc., Ph.D.


Prof. Suyanto, Ph.D.


Dr. H. Sungkowo Mudziamano, M.Si.


Prof. Abd. Kadim Masaong, M.Pd.


 


Ketua                 Didik Suhardi, Ph.D.


Wakil Ketua I     Dr. Ir. M. Bakrun Dahlan, M.M


Wakil Ketua II    Dr. Arba’iyah Yusuf, M.A.


Wakil Ketua III   Dr. Iwan Junaedi, S.Si., M.Pd.


Wakil Ketua IV   Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes.


Wakil Ketua V     Dr. Drs, Kasiyarno, B.A., M.Hum


Wakil Ketua VI    R. Alpha Amirrachman, M.Phil., Ph.D.


 


Sekretaris              Muhamrnad Khoirul Huda, M.Pd.


Wakil Sekretaris I  Abdulah Mukti, S.Pd.I., M.Pd.


Wakil Sekretaris II Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.


Wakil Sekretaris III Dr. Mansur Arsyad, M.Pd,


Wakil Sekretaris IV Dr. Gufron Amirullah, M.Pd.


 


Bendahara              Prof. Dr. Herwina Bahar, M.A.


Wakil Bendahara I  Muhammad Sofyan, M.T.


Wakil Bendahara II  Dr. Khamim, M.Pd.


 


Anggota                   Maulana Ishak, M.Pd.I.


Anggota                   Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.


Anggota                   Dr. Bagus Mustakim, S.Ag., M.Si.


Anggota                   Dr. Mohamad Ali, S.Ag., M.Pd.


Anggota                   Nurwanto, S.Ag., M.A., M.Ed.


Anggota                   Dr. Baharuddin, S.Pd.1., M.Pd.


Anggota                   Dr. Hardi Santosa, M.Pd.


Anggota                   Endang Suprapti, S.Pd,, M.Pd.


Anggota                   Herdiana, S.T., S.H., M.B.A.


Anggota                   Dra. Yeni Suciani, M.M.


Anggota                   Fazhar Restu Fauzi, S.Kom., M.M.


Anggota                   Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.


Anggota                   Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra, M.Si.


Anggota                   Nasihin, M.E.I.


Anggota                   Prof Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.


Anggota                   Drs. Unang Rahmat, M.M.


Anggota                   Drs. Noor Chozin Agham, M.A.


Anggota                   Dra. Fitniwilis, M.Pd.


Anggota                   Dr. Muhammad Hasbi, M.Pd.


Anggota                   Dr. Maman Wijaya, M.Pd.


Anggota                   Katiman, Ph.D.


Anggota                   Prof. Dr. Tasman Hamami, M.A.


Anggota                   Nurhuda Kumiawan, S.Ag., M,Si,


Anggota                   Dr. Sutanto, S.H., M.A.


Anggota                   Ir. Ananto Kusuma Seta, M.Se., Ph.D.


Anggota                   Dendi Wijaya Saputra, S.Pd., M.Pd,


Anggota                   Dr. Ahmad Zabadi, S.H., M.M.


Anggota                   Prof Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.


Anggota                   Dr. Dien Nurmarina Malik, M.A.


Anggota                   Yudhi Munadi, M.Ag.


Anggota                   Dr. Abdul Haris, M.Si.


Anggota                   Dr. Enung Hasanah, S.Pd., M.Pd.


Anggota                   Tri Ismu Husnan Purwono, S.H., M.M.


Anggota                   Syaiful Anas, S.Pi., M.Si.


Anggota                   Agus Yuliyanto, S.Pd., M.Pd.


Anggota                   Dr. M. Rasyad Zein, M.M.


Anggota                   Amiruddin, S.Pd.I., M.Pd.


Anggota                   Agus Haryanto, Ph.D,


Anggota                  Hendra Apriyadi, M.Pd.